strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
 Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka SA serwis informacyjny 
Spółka
 • Informacje ogólne
 • Dane teleadresowe
 • Struktura organizacyjna
 • Finanse
 • Majątek
 • Akty prawne
 • Rada Konsultacyjno-Koordynacyjna
 • Kontrole
 • Władze
 • Zarząd
 • Rada Nadzorcza
 • Walne Zgromadzenie
 • Zamówienia publiczne
 • Lista przetargów
 • Ogłoszenia i konkursy
 • Ogłoszenia i konkursy:
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • Ogłoszenia i konkursy \ Ogłoszenia i konkursy: \

    Ogłoszenia i konkursy:

  KONKURS: Wykonanie dokumentacji projektowej techniczno-budowlanej dla inwestycji: „Uregulowanie gospodarki wodnej pomiędzy stawem „Przystań” i stawem „Hutnik” oraz renaturalizacja cieku wodnego łączącego oba obszary wraz z utworzeniem suchego polderu do magazynowania wód deszczowych”.

  Data ogłoszenia: 22.12.2016

  Termin składania ofert: 29.12.2016 godz 12.00

  Dokumenty do pobrania

  Protokół z wyboru oferty


  KONKURS: Opracowanie dokumentacji programu funkcjonalno-użytkowego w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą dla następującego zakresu:

  1. Parkingów pomiędzy linią tramwajową wzdłuż ul. Chorzowskiej a ogrodzeniem Stadionu.
  2. Utwardzenia i odwodnienia terenu Pól Marsowych.

  Data ogłoszenia: 30.12.2016

  Termin składania ofert: 17.01.2017 godz 12.00

  Dokumenty do pobrania

  Regulamin

  Ogłoszenie o wyborze oferty

  Protokół z ponownej analizy


  KONKURS: Na opracowanie dokumentacji program funkcjonalno-użytkowy w ramach zadania inwestycyjnego pn: Wykonanie miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz ustabilizowanie i wzmocnienie nawierzchni terenu po dawnych ogródkach rekreacyjnych przy ul. Agnieszki w Chorzowie”.

  Data ogłoszenia: 30.12.2016

  Termin składania ofert: 17.01.2017 godz 12.00

  Dokumenty do pobrania

  Regulamin

  Ogłoszenie o wyborze oferty

  Protokół z ponownej analizy

  KONKURS: Na wykonanie dokumentacji cen transferowych dla Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka S.A.

  Data ogłoszenia: 11.01.2017

  Termin składania ofert: 18.01.2017

  Dokumenty do pobrania

  Informacja z otrzymanych ofert

  Ogłoszenie o wyborze oferty


    udostępnił WPKiW dnia 2017-02-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 

  Realizacja Akcess-Net - BIP v2.0 góra